WordofGod.gr

www.wordofgod.gr transmisje na ?ywo w poniedzia?ki, czwartki, pi?tki o 19:30 i niedziele o 10:00

Share this Channel

About this Channel

  • 24 viewer minutes

www.wordofgod.gr transmisje na ?ywo w poniedzia?ki, czwartki, pi?tki o 19:30 i niedziele o 10:00

There are no videos in the library at this time.