ถ่ายทอดสด วัดวีระโชติ

เลขที่ ๓๒ หมู่ ๔ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทร ๐๘๗ ๗๒๒๔๘๘๘ www.watvirachotedhammaram.com , www.facebook.com/วัดวีระโชติธรรมาราม

Share this Channel

About this Channel

  • 3,405 viewer minutes

เลขที่ ๓๒ หมู่ ๔ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทร ๐๘๗ ๗๒๒๔๘๘๘ www.watvirachotedhammaram.com , www.facebook.com/วัดวีระโชติธรรมาราม