ΟΥ ΤΙ ΔΑΝΟΣ

ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά ΑΒ... (more)

Share this Channel

About this Channel

  • 172,653 viewer minutes

ΟΥ Οχι ΤΙ κάτι ΔΑΝΟΣ εκ της γής Απόψεις που πηγάζουν από την άλλη άγνωστη πλευρά ΑΒΑ(ήβη)+ΤΑΡ(τάρταρα) ΒΙΟΣ(ζωή)+ΑΔΑΣ(άδης) Aιώνια εναλλαγή, στην βιολογική αρμονία Η άλλη θέση στην καθημερινότητα, τό επέκεινα, ή αλήθεια της φαντασίας. Βουτιά στόν άπειρο και άυλο κόσμο τών ιδεών. Υπο