Greenpeace Slovensko

Mimovládna nezisková organizácia ochrancov životného prostredia. Existujeme preto, lebo naša krehká Zem nemá hlas. Potrebuje pomoc, potrebuje a... (more)

Share this Channel

About this Channel

  • 2,692 viewer minutes

Mimovládna nezisková organizácia ochrancov životného prostredia. Existujeme preto, lebo naša krehká Zem nemá hlas. Potrebuje pomoc, potrebuje aby sme konali!

There are no videos in the library at this time.