Channel Banner

gibanje TRS

Potrebujemo nov razvojni koncept, ki bo zagotavljal blaginjo za vse prebivalke in prebivalce Slovenije, in bo omogočal vsaj enako kakovost življenja ... (more)

Share this Channel

About this Channel

  • 50,348 viewer minutes

Potrebujemo nov razvojni koncept, ki bo zagotavljal blaginjo za vse prebivalke in prebivalce Slovenije, in bo omogočal vsaj enako kakovost življenja tudi prihodnjim rodovom. Novi razvojni koncept bo uravnoteženo zajel vse dejavnosti (trajnostno poglobljeno vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, okoljsko modernizacijo industrije, energetiko, gradbeništvo, promet, kmetijstvo, turizem), ravni odločanja (lokalna, regionalna, državna), oblike lastništva (javno, zasebno).