Channel Banner

Tv Dukagjini

Dukagjini TV është themeluar si një kërkesë të menjëhershme për të informuar njerëzit e Pejës dhe më gjerë. Sinjali i parë eshte transmet... (more)

Share this Channel

About this Channel

  • 15,970 viewer minutes

Dukagjini TV është themeluar si një kërkesë të menjëhershme për të informuar njerëzit e Pejës dhe më gjerë. Sinjali i parë eshte transmetuar më 16 qershor 2001. Më parë TV Dukagjini kishte një staf relativisht të vogël, me numër, por me përvojë të konsiderueshme. Dukagjini TV mban një licencë për transmetim ne te gjitha rajonet e Kosovës. TVDukagjini në kuadër të planit të saj të programit përmban programet arsimore, politike, sociale, etj

There are no videos in the library at this time.